AnnaIngrids Foto

2015-11-14
15:15:00

Sorgens dag

  Fick reda på vad som hänt i Frankrike... senare på morgonen. Frankrike vi tänker och känner med er!. Det goda ska segra...det onda ska förlora!. Tände ljus för er!. Just nu känns det mörkt...men vet att ljuset kommer åter till oss ALLA!. <3<3<3